Gammaldags inredning

I ett intensivt modernt samhälle finns det ett ökande intresse för motsatsen – gammaldags inredning. En inredningsstil som ger en känsla av lugn och svunna tider, ett enklare samhälle där inredningen var enkel men gedigen och alltid med förskönande detaljer på rätt plats.

I korthet – detta är gammaldags inredning

gammaldags inredning
  • Från sekelskiftet, ungefär tiden mellan 1880 – 1930.
  • Omfattar flera olika “delstilar”, bland annat jugend och nationalromantik (se mer nedan).
  • Allt från det gamla bonde-Sveriges allmogestil till nyrenässans och prålighet ryms inom det vi kallar gammaldags.
  • Gammaldags inredning är idag väldigt populärt – både hus och lägenheter från den tiden, men också att återskapa stilen i nya byggnader.
  • Stilen kombinerar prakiskt nytta med estetik – inredning ska fungera men också vara behaglig för ögonen.
  • Nu är du klar med grundkursen – låt oss dyka ner djupare i denna härliga inredningsstil från över 100 år tillbaka i tiden!

Fyra saker du behöver veta om sekelskiftets inredningsstil

1. Är “gammaldags” samma sak som “allmoge”?

Nja. Allmoge är egentligen ett betydligt bredare begrepp som representerar flera hundra år av svensk inredning kopplad till bondesamhällets övergång in i industrialism och urbanisering. När vi istället pratar specifikt “gammaldags” avses egentligen främst perioden runt sekelskiftet, slutet av 1800-talet till och med början av 1900-talet.

Gammaldags inredning, allmoge

2. Praktiskt och användbart – med skönhet i detaljerna

Precis som allmoge i allmänhet så kan den gammaldags inredningsstilen sägas definieras av praktisk nytta i första rummet. Då det under stora delar av svensk historia varit väldigt få som haft råd att lägga pengar på enbart vackra saker har det varit viktigt att möbler och dekorationer är hållbara, funktionella och praktiska.

Sedan kan man givetvis kombinera detta med rena prydnader och konstverk, men oftast är det användbarhet i kombination med vacker yta som förkroppsligar denna typ av heminredning.

3. Färgpaletter varierar beroende på tid, plats och funktion

Till skillnad från många andra inredningsstilar är inte den gammaldags heminredningen lika lätt att tydligt definiera färgmässigt.

Ett bra exempel på detta är att det är vitt skilda paletter beroende på rummet man talar om. I barnens rum, eller ett sovrum där en kvinna bor, är det ljust och gärna väldigt mycket vitt. I mer manligt kodade rum är det murriga, mörka, ofta bruna färger, till och med med drag av färger och former från fornnordisk historia eller inslag från både närmre och och bortre orienten.

inredningsstil av gammaldags snitt

4. Många intryck från Europa, och världen

Givetvis är trender av alla de slag, inte minst för hus, hem och inredning, beroende av uttryck utifrån. men för den typ av gammaldags stil vi talar om här blev det en särskild explosion av influenser från omvärlden.

Det var något av en paradox – det var viktigt att understryka det svenska enligt de nationalromantiska strömningarna, samtidigt som influenser togs från Frankrike, Tyskland, Schweiz och till och med länder i fjärran östern. I städer ville man ge ett lantligt intryck, medan man på landet gärna gav ett intryck av storstad.

Tidslinje – så utvecklades svensk inredning runt sekelskiftet

I grova drag är det fyra dominerande perioder för det vi idag benämner som inredning av gammaldags snitt.

1850 – 1900: Nyrenässans

Renässansen på 1400-talet fram till 1600-talet pånyttfödde gamla ideal för såväl stil, kultur och vetenskap. På samma sätt är nyrenässansen en pånyttfödelse – denna gång av just renässansen från några hunda år tidigare.

Gammaldags inredning - nyrenässans

Under sent 1800-tal blev det dominerande draget inom hus och hem, från möbler och inredning till fasader och trädgårder, att anspela på antikens klassiska teman och stilgrepp. Det fanns en utbredd bild av att antiken rymde det sanna, det enda rätta, och att det är ett tjänstefel som inredare eller arkitekt att inte inspireras av detta.

Svenskarna tittade nu mot andra europeiska storstäder för inspiration. Hus och hem skulle dekoreras med dominanta inslag som förde tankarna till antikens pelare och dekorationsdetaljer.

1880-1915: Art Noveau / Jugend

Jugend, från tyskans ord för “ung”, kallades oftast för “Art Noveau” – “ny konst” på franska. Som inredningsstil betraktad är detta egentligen ett ganska brett begrepp som samlade många olika trender och stilar.

Gammaldags inredning, jugend eller art noveau

Inredningen i svenska hushåll influeras främst genom att ta intryck av Europas förkärlek för mer extravaganta färger i ljusare nyanser, vågade tapeter i rika mönster, och udda inredningsprylar som blandas med klassiska grepp.

I Sverige, som så ofta annars, blir dock jugend-inredningen något nedtonad jämfört med andra platser i världen. Tapeterna inte fullt så pråliga och möblerna lite mer sparsmakade.

1910-1925: Nationalromantik

Det är nog denna lilla tårtbit av det vi kallar gammaldags inredning som först dyker upp i de flestas huvud. Nationalromantiken är perioden då det väldigt klassiskt svenska förstärks, med influenser av de andra populära stildragen såsom jugend och nyrenässans.

Gammaldags inredning, nationalromantik

Denna period i västerländsk historia domineras av nationalism på många sätt, och vad gäller heminredning och arkitektur innebär det att skapandet av den svenska identiteten tar sig uttryck även i våra hem.

Där jugendstilen betonade nytänkande och runda former blir nationalromantiken lite av en återblick mot det mer rustika från äldre tider. Influenserna kommer nu mindre från Wien eller Paris och mer från små byar i Sverige eller Gamla Stan i Stockholm. Madicken, Astrid Lindgrens idylliska bokserie, sammanfattar stilen väl, ljuvligt fångat i TV-serien från 80-talet.

Vi känner igen tänket idag – nu började man tänka att nya saker gärna fick kännas gamla. Det sattes ett värde i sig på trämöbler som kändes uråldriga, eller på färger som kändes matta för att andas att de varit på plats långt tillbaka i tiden.

1920-1930: Tjugotalsklassisicm

Under 20-talet (för att förtydliga, 1920-talet…) så tar inredningstrenderna en ny sväng tillbaka till det mer klassiska från nyrenässansen, men inte i lika stor utsträckning. Nu blandas en typiskt svenskt “lagom” mix av det uppfattat gammaldags svenska med allmoge och enkelhet med en rimlig dos av mer extravaganta inslag.

Gammaldags inredning, tjugotalsklassicism

Nu börjar hemmen också förändras, och gå mot planlösningar vi känner igen oss mer i idag. Köken exempelvis, blir mindre och det ses som ett bra ideal att de är ljusa och luftiga. Fortfarande ska det vara tjocka träbalkar och gedigna spisar, men nu läggs ett större värde på smart förvaring och prydlighet.

Tjugotalsklassicismen kallas också för nordisk klassicism. Ett tydligt exempel på en byggnad som ryms inom denna stil är Stockholms stadsbibliotek (extern länk).

Gammaldags stil i inredning idag

Som du märker är gammaldags inredning tämligen brett – du kan mena pråliga paradvåningar med inslag från antikens tempel, med någon annan menar en mysig enkel stuga på landet med tillhörande bruksinredning av allmoge-typ.

Men gemensamt är att baka ihop det bästa av svensk historia med influenser från det riktigt gamla – ända tillbaka till antikens Grekland via renässansens Italien och rokokostil från Frankrike.

Som vanligt är det i slutändan mindre viktigt vad du kallar ditt val av inredning och din stil – och desto mer viktigt att det blir till något bra som du trivs i, och stolt vill visa upp.